لیست برندگان اخیر ستاره یک

نام برنده:

علی دشتی

تاریخ:

1400/03/05

پژو 206

نام برنده:

سجاد قنبری زاده

تاریخ:

1400/02/27

جوایز 50 میلیونی

نام برنده:

معصومه روحی

تاریخ:

1400/02/19

جوایز 50 میلیونی

نام برنده:

محسن یاوری

تاریخ:

1400/02/05

جوایز 50 میلیونی

نام برنده:

حسین آذین فر

تاریخ:

1400/01/29

جوایز 50 میلیونی

قرعه کشی های آینده

پژو 206

زمان باقی مانده:

1 ماه

جایزه ویژه

پلی استیشن 5

زمان باقی مانده:

3 هفته

جوایز 50 میلیونی

زمان باقی مانده:

1 هفته

2 گوشی هوشمند سامسونگ

زمان باقی مانده:

4 روز

لیست برندگان سه ماه اخیر

علی دشتی


1400/03/05

1400/03/05

نام استان:

اردبیل

همراه:

126****0919


جایزه:

پژو 206

سجاد قنبری زاده


1400/02/27

1400/02/27

نام استان:

کرمان

همراه:

672****0913


جایزه:

جوایز 50 میلیونی

معصومه روحی


1400/02/19

1400/02/19

نام استان:

مازندران

همراه:

095****0937


جایزه:

جوایز 50 میلیونی

محسن یاوری


1400/02/05

1400/02/05

نام استان:

کرمانشاه

همراه:

491****0918


جایزه:

جوایز 50 میلیونی

حسین آذین فر


1400/01/29

1400/01/29

نام استان:

فارس

همراه:

381****0917


جایزه:

جوایز 50 میلیونی

محسن نعمتی


1400/01/09

1400/01/09

نام استان:

فارس

همراه:

965****0916


جایزه:

جوایز 50 میلیونی

محمد علیزاده


1400/01/09

1400/01/09

نام استان:

خراسان جنوبی

همراه:

156****0915


جایزه:

جوایز 50 میلیونی

مریم طباطبائی


1399/12/30

1399/12/30

نام استان:

تبریز

همراه:

732****0993


جایزه:

جوایز 50 میلیونی

منصوره حیدری آلوکنده


1399/12/30

1399/12/30

نام استان:

مازندران

همراه:

787****0911


جایزه:

جوایز 50 میلیونی