لیست برندگان اخیر ستاره یک

نام برنده:

رضا تیموری

تاریخ:

1401/01/29

جایزه 50 میلیونی

نام برنده:

مهدی ایلچی

تاریخ:

1401/01/16

جایزه 50 میلیونی

نام برنده:

سحر قربانی خلیفه قشلاقی

تاریخ:

1400/12/20

جایزه 50 میلیونی

نام برنده:

اکرم اردی مجارشین

تاریخ:

1400/12/08

پژو 206

نام برنده:

سید مصطفی سیدی مقدم

تاریخ:

1400/11/27

جایزه 50میلیونی

قرعه کشی های آینده

پژو 206

زمان باقی مانده:

1 ماه

جایزه ویژه

جایزه 50 میلیونی

زمان باقی مانده:

2 هفته

جایزه 50 میلیونی

زمان باقی مانده:

11 ساعت

لیست برندگان سه ماه اخیر

رضا تیموری


1401/01/29

1401/01/29

نام استان:

تهران

همراه:

045****0935


جایزه:

جایزه 50 میلیونی

مهدی ایلچی


1401/01/16

1401/01/16

نام استان:

خراسان رضوی

همراه:

291****0915


جایزه:

جایزه 50 میلیونی

سحر قربانی خلیفه قشلاقی


1400/12/20

1400/12/20

نام استان:

اردبیل

همراه:

911****0914


جایزه:

جایزه 50 میلیونی

اکرم اردی مجارشین


1400/12/08

1400/12/08

نام استان:

آذربایجان شرقی

همراه:

902****0937


جایزه:

پژو 206