لیست برندگان اخیر ستاره یک

نام برنده:

سید رسول طباطبائی پیکانی

تاریخ:

1399/10/22

20 جایزه 50 میلیون تومانی

نام برنده:

معین بلاغی اینالو

تاریخ:

1399/10/14

20 جایزه 50 میلیون تومانی

نام برنده:

حسین حیدری خوشکاروندانی

تاریخ:

1399/10/07

20 جایزه 50 میلیون تومانی

نام برنده:

علی ایزانلو

تاریخ:

1399/09/30

20 جایزه 50 میلیون تومانی

نام برنده:

معصومه رحمتی

تاریخ:

1399/09/30

3ربع سکه برای 3نفر

قرعه کشی های آینده

گوشی هوشمند سامسونگ

زمان باقی مانده:

1 ماه

پژو 206

زمان باقی مانده:

1 ماه

جایزه ویژه

20 جایزه 50 میلیون تومانی

زمان باقی مانده:

23 ساعت

لیست برندگان سه ماه اخیر

سید رسول طباطبائی پیکانی


1399/10/22

1399/10/22

نام استان:

اصفهان

همراه:

256****0916


جایزه:

20 جایزه 50 میلیون تومانی

معین بلاغی اینالو


1399/10/14

1399/10/14

نام استان:

فارس

همراه:

088****0917


جایزه:

20 جایزه 50 میلیون تومانی

حسین حیدری خوشکاروندانی


1399/10/07

1399/10/07

نام استان:

آستانه اشرفیه

همراه:

065****0911


جایزه:

20 جایزه 50 میلیون تومانی

ثمانه نشهری


1399/09/30

1399/09/30

نام استان:

همدان

همراه:

311****0912


جایزه:

3ربع سکه برای 3نفر

زیبا بارانی


1399/09/30

1399/09/30

نام استان:

قلعه گنج

همراه:

794****0915


جایزه:

3ربع سکه برای 3نفر

معصومه رحمتی


1399/09/30

1399/09/30

نام استان:

تهران

همراه:

309****0919


جایزه:

3ربع سکه برای 3نفر

علی ایزانلو


1399/9/30

1399/9/30

نام استان:

بجنورد

همراه:

680****0915


جایزه:

20 جایزه 50 میلیون تومانی

سید علی موسوی مورکانی


1399/09/27

1399/09/27

نام استان:

لنجان

همراه:

461****0913


جایزه:

3 ربع سکه برای 3 نفر

سید محسن حسینی


1399/09/27

1399/09/27

نام استان:

قم

همراه:

508****0912


جایزه:

3 ربع سکه برای 3 نفر

عسگر علی نیا آهندانی


1399/09/27

1399/09/27

نام استان:

رشت

همراه:

308****0911


جایزه:

3 ربع سکه برای 3 نفر

حسن اصلانی نیا


1399/09/27

1399/09/27

نام استان:

مشهد

همراه:

133****0913


جایزه:

گوشی هوشمند پرچمدار

پریسا حیسنی


1399/09/12

1399/09/12

نام استان:

تهران

همراه:

134****0913


جایزه:

3ربع سکه برای 3نفر

مهدی باقری فر


1399/09/12

1399/09/12

نام استان:

نوشهر

همراه:

015****0911


جایزه:

3ربع سکه برای 3نفر

علیرضا شیخ مکانی


1399/09/12

1399/09/12

نام استان:

پلدختر

همراه:

620****0935


جایزه:

3ربع سکه برای 3نفر

علی مردانی


1399/8/26

1399/8/26

نام استان:

ارومیه

همراه:

170****0914


جایزه:

پژو 206

محمدعلی محمدی


1399/08/20

1399/08/20

نام استان:

ماکو

همراه:

209****0914


جایزه:

گوشی هوشمند سامسونگ

عباسعلی جناتی


1399/08/06

1399/08/06

نام استان:

سبزوار

همراه:

958****0915


جایزه:

گوشی هوشمند سامسونگ